Trường THPT Phan Chu Trinh - TP. Phan Thiết duy trì và phát huy hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường THPT Phan ChuTrinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2024). Chiều ngày 06/04/2024 tại Hội trường, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Phan Chu Trinh Trinh - TP. Phan Thiết đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 7 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12 vào Đảng Cộng Sản Việt Nam để hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Thành uỷ giao trong năm 2024.

Để duy trì và phát huy hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Đảng ủy Trường THPT Phan Chu Trinh xác định phát triển đảng viên mới là một trong những nội dung cốt lõi để xây dựng và phát triển cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đây còn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng uỷ và từng chi bộ; qua đó, góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, đồng thời tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

anh tin baianh tin bai

Kết quả kết nạp đảng viên mới học sinh trong những năm trước đây như sau: Năm 2022 kết nạp được 3 đảng viên học sinh; Năm 2023 kết nạp được 8 đảng viên học sinh; Tính đến tháng 04/2024 kết nạp được 7 đảng viên học sinh và dự kiến đến tháng 05/2024 kết nạp thêm 02 đảng viên học sinh để hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Thành uỷ giao trong năm 2024.

anh tin bai
anh tin bai

Từ thực tiễn trên năm 2022,2023,2024, Đảng uỷ Nhà trường đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm duy trì nâng cao và phát huy hiệu quả việc phát triển đảng viên trong học sinh như sau:

- Đảng uỷ phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ và từng năm; trong đó có việc phát triển đảng viên trong học sinh; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tạo nguồn trong từng năm học.

- Căn cứ vào Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/TC-ĐTN, ngày 22/12/2010 của Ban Tổ chức Thành ủy và Thành Đoàn Phan Thiết về phát triển đảng viên trong học sinh và sự hướng dẫn tận tình của Ban Tổ chức Thành uỷ Phan Thiết về công tác phát triển đảng viên trong học sinh.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đoàn viên, thanh niên học sinh ưu tú như: Quá trình và kết quả học tập; việc tham gia hoạt động phong trào của trường: tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp, của trường. Trong đó ưu tiên quan tâm những học sinh là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, học sinh có kết quả học tập xuất sắc. Khi đã lựa chọn được những đoàn viên ưu tú, các chi bộ, đoàn thanh niên đưa vào diện “ươm mầm” và giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ, giáo dục.

- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ nhà trường học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực.

- Gửi danh sách đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú cho Trung tâm Chính trị TP. Phan Thiết bồi dưỡng để học sinh hiểu rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là nhận thức về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xác định động cơ đúng đắn trên cơ sở giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với việc chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong học sinh, Đảng bộ Trường THPT Phan Chu Trinh đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong học sinh. Góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đó còn là tiền đề, động lực để cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường chung sức, đồng lòng, nỗ lực thi đua “dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

.

Người viết: Ngô Thục

 

Ngô Thục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập