Phan Thiết nâng cao hiệu quả công tác Dân vận năm 2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận năm 2024; ngày 22/02/2024, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”; các phong trào trồng cây thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động thực hiện Chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thành phố.

 
anh tin bai

Người dân Phan Thiết ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”.

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhất là xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện Chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” (cụ thể là cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI) gắn với chú trọng triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của cán bộ, công chức trong thực hiện công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, quán triệt cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân, thực hiện tốt việc tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác Dân vận; nhất là quan tâm việc phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định số 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) từ thành phố đến phường, xã; trong đó, chú trọng nâng cao vai trò giám sát gắn với thực hiện Chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội… đồng thời, tuyên truyền cho các đối tượng được giám sát, phản biện xã hội thấy rõ được lợi ích, tác dụng tích cực của công tác giám sát, phản biện xã hội mang lại.

Các cơ quan, đơn vị, phường, xã rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân qua đối thoại giữa đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, phường, xã; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

 

Thanh Minh

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập