6 tháng năm 2024, Phan Thiết giải quyết việc làm cho lao động đạt 67% kế hoạch

6 tháng đầu năm 2024, công tác chính sách an sinh xã hội và ưu đãi đối với người có công với cách mạng được TP. Phan Thiết tiếp tục thực hiện đúng, đảm bảo đầy đủ các chế độ- đã ban hành các Quyết định trợ cấp xã hội và điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho 340 đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; hỗ trợ mai táng phí cho 207 đối tượng bảo trợ xã hội từ trần. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp mới 259 thẻ BHYT cho người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội; gia hạn và cấp mới thẻ BHYT cho hơn 02 ngàn 600 đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

anh tin bai

Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động địa phương được chủ trọng quan tâm, nửa đầu năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho  4.015/6.000 lao động, đạt 67% kế hoạch.  Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024, ước 6 tháng vận động được 256 triệu đồng, đạt 46,5%; từ nguồn Quỹ này đã hỗ trợ cấp xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 03 đối tượng, tổng số tiền 150 triệu đồng. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 được triển khai thực hiện theo quy định.

 

Thanh Minh

 

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập