Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Phan Thiết tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Phan Thiết tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

 

        Sáng ngày 21/9/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng -An ninh thành phố Phan Thiết tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Đến dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Chính – Thành ủy viên, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố.

     Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 21/9 đến ngày 22/9/2022, 70 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản về Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung về Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

           Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn thành phố nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 Trần Ngọc Sơn

MặttrậnPhanThiết
 

 

Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3028
  • Trong tuần: 37 283
  • Tháng hiện tại: 146 587
  • Tổng lượt truy cập: 3549069
Đăng nhập