Tiến Thành nỗ lực kéo giảm hồ sơ quá hạn

Mặc dù đã thực hiện có hiệu quả quy trình “một cửa” gắn với đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ công chức và công tác phối kết hợp xử lý hồ sơ, tuy nhiên qua 6 tháng triển khai, tình trạng hồ sơ quá hạn vẫn xảy ra. Do vậy, đi đôi với thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức của xã nhất là việc thực hiện công vụ trong tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức và công dân, Tiến Thành cũng đang từng bước hoàn thiện quy trình giải quyết hồ sơ hành chính của của địa phương, với mục tiêu kéo giảm hồ sơ quá hạn xuống con số nhỏ nhất.

 

anh tin bai

Ông Nguyễn Ngọc Trường – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành uỷ, UBND TP Phan Thiết trong công tác cải cách hành chính, 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã xây dựng cụ thể hoá nhiều văn bản chỉ đạo các ban ngành chuyên môn tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kế hoạch và chương trình hành động về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Theo đó, ngay từ đầu năm xã đã ban hành Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa UBND xã với các đoàn thể địa phương, thông báo phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức của đơn vị khi có thay đổi, bổ sung. Đặc biệt, để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, ý thức chấp hành trong thực thi công vụ của các cán bộ, công chức , UBND xã đã ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức xã, đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tránh lãng phí trong quá trình làm việc. Công tác quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách luôn được đảm bảo, chặt chẽ. Các quy định về tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn tiền ủng hộ các loại quỹ cũng như về các hoạt động từ thiện được thực hiện đúng quy trình, quy định. Cùng với việc công khai niêm yết dự toán năm 2023, dự toán từng quý năm 2023 và công khai các khoản thu, chi các khoản đóng góp tại bảng niêm yết trụ sở UBND xã và Hội trường 06 thôn theo đúng quy định; UBND xã đã cập nhật và niêm yết 32 lĩnh vực/138 thủ tục hành chính của tỉnh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" - "Một cửa liên thông. Nhờ vậy, trong 6 tháng qua, việc giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân ngày càng tiến bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trễ hạn hồ sơ của tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương.

Song song với các nội dung nêu trên, thời gian qua, xã Tiến Thành tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. UBND xã đã tổ chức họp triển khai cho cán bộ cốt cán từ xã đến thôn về các văn bản có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời, phân công cán bộ công chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức về quy định hành chính và mở sổ ghi chép việc tiếp công dân theo quy định. Nhờ vậy, trong 6 tháng qua, hầu hết cán bộ, công chức của xã đều chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc hành chính, đeo thẻ công chức tại cơ quan theo đúng nội quy cơ quan đề ra. Đến nay, chưa có đơn thư phản ánh tố cáo, khiếu nại của tổ chức, công dân đối với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Kết quả thống kê cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, việc thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Tiến Thành đã tiếp nhận 408 hồ sơ; trong đó, hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa là 331 hồ sơ, gồm hộ tịch 249 hồ sơ và 82 hồ sơ chứng thực; hồ sơ một cửa liên thông là 77 hồ sơ, gồm 51 hồ sơ đất đai, 01 hồ sơ về người có công và 25 hồ sơ về bảo trợ xã hội. Theo Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, qua đánh giá địa phương đã thực hiện quy trình “Một cửa” có hiệu quả, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được đề cao và quy trình phối hợp xử lý hồ sơ giữa cán bộ “Một cửa” với cán bộ chuyên môn được phối hợp thực hiện tốt; UBND xã đang từng bước hoàn thiện quy trình giải quyết hồ sơ hành chính của UBND xã đi đôi với  thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức của xã nhất là việc thực hiện công vụ trong tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Mặc dù vậy kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, bởi, trong 408 hồ sơ tiếp nhận, Tiến Thành đã giải quyết 339 hồ sơ trước hạn, 17 hồ sơ đúng hạn và vẫn còn 30 hồ sơ quá hạn.

Cùng với tập trung giải quyết các hồ sơ hành chính đã trễ hạn, Tiến Thành tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) và triển khai thực hiện có kết quả 03 mô hình thí điểm, gồm; mô hình “Công dân không viết”, Mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân” và mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa cấp xã” trên địa bàn xã. Mục tiêu được xã Tiến Thành đặt ra từ nay đến hết năm 2023 đó là việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo đúng quy định, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn. Để thực hiện, bên cạnh các giải pháp kể trên, xã cũng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các công chức liên quan để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những công chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập