Hiệu quả bước đầu của Tiến Thành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và các mô hình thí điểm

Hiệu quả bước đầu của Tiến Thành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và các mô hình thí điểm

----o0o----

Cùng với Đức Thắng, năm 2022, xã Tiến Thành tiếp tục là 1 trong 2 địa phương được TP Phan Thiết chọn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) và triển khai thí điểm mô hình “Công dân không viết”; mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân” và hướng dẫn nộp hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã. Kết quả đạt được, đã dần khắc phục được tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần và hình thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức phụ trách chuyên môn.

Anh Tô Thế Tánh – hiện là nhân viên bưu điện phụ trách tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Tiến Thành, cho biết: Thời gian qua, cùng với việc trực tiếp thông tin, tuyên truyền cho người dân biết về hình thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, bản thân anh cũng được địa phương tạo điều kiện hỗ trợ trang thiết bị cũng chỗ làm việc tại đây. Tuy nhiên, việc người dân chọn hình thức trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít, chủ yếu là họ đến liên hệ rồi nhận hồ sơ trực tiếp tại xã. Là công chức văn phòng thống kê, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tiến Thành, anh Võ Ngọc Quý, cho biết: Thực tế hiện nay, việc thực hiện thí điểm các mô hình “Công dân không viết”; mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân” và hướng dẫn nộp hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, còn có không ít khó khăn. Trong đó, việc bố trí nhân lực phục vụ mô hình thí điểm hiện chỉ còn 01 Công chức Văn phòng một cửa vừa đảm nhiệm tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính thông thường nên việc hỗ trợ người dân, tổ chức kê khai, nộp hồ sơ hành chính còn hạn chế; số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp do người dân chưa có thói quen sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến mà chỉ muốn đến trực tiếp tại xã để nộp hồ sơ và các thủ tục hành chính.

Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Trường – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, được biết: Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu UBND thành phố giao trong công tác CCHC, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, ngay từ đầu năm 2022, UBND xã Tiến Thành xây dựng các Kế hoạch hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS và triển khai thực hiện mô hình thí điểm trên địa bàn xã. Đồng thời ban hành Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra các mô hình thí điểm, giải pháp mới trong thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trên địa bàn xã. Để kịp thời nắm bắt những ý kiến của người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã cũng đã ban hành Thông báo về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân vê giải quyêt thủ tục hành chính của UBND xã Tiến Thành. Kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay xã đã bám sát mục tiêu và kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra; đồng thời hiệu quả bước đầu của việc áp dụng thí điểm các mô hình tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã khắc phục được tình trạng nhân dân phải đi lại nhiều lần; giảm thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức dễ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và hình thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin của người dân. Ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức chuyên môn phụ trách cũng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, tính đến ngáy 15/9/2022, mô hình “Công dân không viết” của xã đã hỗ trợ cho 140 người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; Mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đã tiếp nhận và trả kết quả cho 185 người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vục hộ tịch. Riêng mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa cấp xã”, tính đến hết ngày 31/8/2022, đã tiếp nhận và trả kết quả cho 162 người dân về lĩnh vục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Từ những kết quả bước đầu Tiến Thành cũng xác định để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung và triển khai thí điểm các mô hình tại địa phương, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, thành phố đi đôi với việc thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, nội dung mô hình thì điểm cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi người dân tiếp cận, sử dụng. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường thực hiện rộng rãi các hình thức liên thông trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chức trách công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức. 

Xã Tiến Thành

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3025
  • Trong tuần: 37 104
  • Tháng hiện tại: 146 677
  • Tổng lượt truy cập: 3539512
Đăng nhập