UBND xã Thiện Nghiệp sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I năm 2023

Ngày 07 tháng 4  năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thiện Nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng Ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Đỗ Ngọc Hòa chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 về thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2023,  bên cạnh đó UBND xã Thiện Nghiệp cũng ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 về khắc phục những hạn chế tồn tại năm 2022 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã, trong quý I năm 2023, Uỷ ban nhân dân xã  đã tích cực triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Cải cách hành chính tại xã. Thường xuyên chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của xã. Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023,…Có tổ chức tự kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo vè lĩnh vực cải cái thủ tục hành chính hàng tuần, để kịp thơi chấn chỉnh khắc phục những tồn động trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

anh tin bai

             Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư xây mới hoàn toàn

 

Về công tác tuyên truyền Đài truyền thanh xã duy trì chuyên mục cải cách hành chính, phát thanh 04 lượt/tháng, để phổ biến các quy định, các thủ tục về cải cách hành chính cấp xã

Kết quả đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả số hồ sơ thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông trong quý 1 năm 2023 của xã, trong đó: Hồ sơ một cửa: Tiếp nhận 336 trường hợp (có 11 trường hợp năm 2022 chuyển sang), đã trả kết quả 330 trường hợp, còn 06 trường hợp đang giải quyết.

Về Hồ sơ liên thông: Tiếp nhận 213 trường hợp ở các lĩnh vực (Trong đó có năm 2022 chuyển sang là 159 trường hợp. Đã trả kết quả cho công dân 83 trường hợp, còn 130 trường hợp đang giải quyết (trong đó hồ sơ trễ hẹn do xã là 06 trường hợp, trễ hẹn do thành phố là 92 trường hợp).

anh tin bai

                Giải quyết hồ sơ hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc Hòa – Chủ tịch UBND xã đã biểu dương những kết quả đạt được mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trong quý I năm 2023, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó cần tập trung các nhiệm vụ như: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung cải cách hành chính trong năm 2023, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cải hành chính; phát động trong cán bộ, công chức xã trong năm 2023 phải có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính.

Đi đôi với nhiệm vụ đó là phải chấn chỉnh tác phong, ý thức tự giác của cán bộ, công chức theo Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2023; thực hiện tốt việc khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính tại xã.

                                                                  

 Bùi Thanh Mẫn

Thanh Mẫn - Thiện Nghiệp
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3205
  • Trong tuần: 37 284
  • Tháng hiện tại: 146 857
  • Tổng lượt truy cập: 3539692
Đăng nhập