Phong Nẫm tập trung đẩy mạnh Cải cách hành chính

             Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn xã, UBND xã đã ban hành kế hoạch số 354  thực hiện CCHC và triển khai đến cán bộ, công chức, từ đó nâng cao nhận thức đầy đủ về các nhiệm vụ, mục tiêu và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiện vụ CCHC.

               

                Mặt khác, để công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, xã cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm cụ của cán bộ, công chức, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát quá trình thực hiện CCHC.

          Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, phong phú, đa dạng và phù hợp với tình hình thực tế của xã. Việc phổ biến, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 bằng hình thức phong phú, đa dạng như; in khẩu hiệu, pa nô, tờ rơi…. Thường xuyên tiếp sóng Đài Truyền thanh Phan Thiết về nội dung cải cách hành chính; đồng thời, trong sinh hoạt thôn, ban điều hành đều có lồng ghép công tác CCHC đến người dân của địa phương.

Xã Phong Nẫm

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4280
  • Trong tuần: 36 561
  • Tháng hiện tại: 146 762
  • Tổng lượt truy cập: 3519743
Đăng nhập