PHƯỜNG XUÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ 2023

Sáng ngày 12/3/2023, phường Xuân An tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 “ Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, hội nghị có 70 đảng viên tham dự. Đồng chí Hồ văn Sơn, bí thư Đảng ủy đã quán triệt Chuyên đề năm 2023 gồm các nội dung chủ yếu như: phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa; trong đó nhấn mạnh văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển; góp phần khẳng định bản sắc dân tộc gắn liền với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; văn hóa là một mặt trận, người hoạt động văn hóa là chiến sĩ trên mặt trận ấy; văn hóa phải phục vụ nhân dân.

Đồng chí bí thư quán triệt chuyên đề

Thông qua hội nghị, đội ngũ đảng viên cùng nhau nghiên cứu nội dung cơ bản về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, đội ngũ đảng viên các khu phố tiếp tục nghiên cứu để nắm rõ sâu sắc hơn nội dung của chuyên đề, áp dụng vào trong chương trình hành động thực hiện của mỗi Đảng viên, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm  cao trong thị hành công vụ, đáp ứng tốt những yêu cầu của nghị quyết mà Đảng bộ phường đề ra./.

Hoàng Hiếu

Hoàng Hiếu - Xuân An
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập