Hội Người cao tuổi phường Xuân An sinh hoạt kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

    Ngày 6/6/2023, Hội Người cao tuổi phường Xuân An tổ chức sinh hoạt để ôn lại kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2023).

anh tin bai

           Ngay trong những ngày đầu về nước, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, ngày 06/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Trong lời kêu gọi này, Người ra Lời hiệu triệu “Đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão và nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì… Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo”.

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Phụ lão cứu quốc Hội” đã được ra đời ở các địa phương để cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu quốc, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công, người cao tuổi Việt Nam lại có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

          Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước, cùng với sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam, ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 06/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam có dấu mốc lịch sử khởi đầu là ngày Bác Hồ ra “Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão”. Nội dung cốt lõi của “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

          Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi phường Xuân An ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp to lớn của người cao tuổi Việt Nam. Đồng thời nâng cao nhận thức trong toàn dân về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tạo sự đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò người cao tuổi, Hội Người cao tuổi đối với đời sống xã hội. Từ đó, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng và khích lệ người cao tuổi tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp có hiệu quả hơn cho cộng đồng cùng sự phát triển của xã hội và mãi mãi là niềm tự hào của mỗi gia đình, là chỗ dựa vững chắc của xã hội, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

                               Trần Văn Vũ – phường Xuân An
Trần Văn Vũ – phường Xuân An
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập