Phường Phú Trinh: Tổng kết 20 năm Ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

               Ngày 7/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Trinh (Tp. Phan Thiết) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Lân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Trinh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Đoàn thể phường Phú Trinh và Trưởng Ban điều hánh, Ban Công tác Mặt trận khu phố..

    Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư đã trở thành ngày hội của các tầng lớp Nhân dân sống trên địa bàn phường Phú Trinh. Qua 20 năm thực hiện ngày hội ở địa phương đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước trong 93 năm từ khi thành lập đến nay, ngày hội khơi dậy mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, phát huy mọi nguồn lực sáng tạo, đóng góp tích cực của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư giàu đẹp và phát triển. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay trên địa bàn phường Phú Trinh tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Trong 20 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha và chính đáng của nhân dân, qua đó động viên, quy tụ người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Với những hoạt động thiết thực được tổ chức: Hội thi Ẩm thực, Bữa cơm đoàn kết và các trò chơi dân gian…đã làm nên tạo tinh thần thi đua của ngày Hội thêm sinh động, đa màu sắc…Công tác vận động, hỗ trợ cho bà con nghèo, khó khăn được các Ban công tác Mặt trận quan tâm, các trẻ em khó khăn được các khu phố vận động hỗ trợ học bổng, sách, vở nhân ngày ĐĐK và Hội phụ nữ phường với mô hình Áo trắng nữ sinh đến trường được phát động từ năm 2013 đến nay đã trao cho 200 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn có chiếc Aó dài mới đến lớp.

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Trinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường trong thời gian tới cần bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân, lấy lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đổi mới nội dung tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia thực sự ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nâng cao chất lượng ngày hội đáp ứng với nguyện vọng của Nhân dân góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn thị trấn.

                                Đồng chí Bùi Ngọc Lân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy  phường phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lân, Thành ủy viên, Bì thư Đảng ủy  phường Phú Trinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới cần bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân, lấy lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đổi mới nội dung tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia thực sự ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nâng cao chất lượng ngày hội đáp ứng với nguyện vọng của Nhân dân góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường.

Trần Ngọc Sơn – Mặt Trận Phan Thiết

Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3298
  • Trong tuần: 37 377
  • Tháng hiện tại: 146 950
  • Tổng lượt truy cập: 3539785
Đăng nhập