Hội nghị công bố "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Phan Thiết " tại phường Phú Thủy

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của mình đối với đất đai. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất...nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng thời, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng là một biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế việc bố trí sử dụng đất chồng chéo giữa các ngành, các cấp; hạn chế sử dụng đất một cách lãng phí, kém hiệu quả; ngăn chặn các hiện tượng tranh chấp đất, lấn chiếm đất, hủy hoại đất, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, tránh kiềm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại Thông báo số 219/TB-UBND ngày 03/4/2023 về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết.

Sáng ngày 13/4/2023, UBND phường Phú Thủy tổ chức công bố và niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết tại trụ sở UBND phường. Đến dự có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng tất cả cán bộ công chức địa phương. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Công an phường, Bí thứ chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng Ban điều hành 13 khu phố và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị Công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn

 đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết

Tại buổi công bố, đại diện lãnh đạo UBND phường Phú Thủy đã thông qua Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và danh mục các công trình sử dụng đất.

Thông qua báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết, tỉnh bình Thuận, đại diện lãnh đạo UBND phường đã nêu lên được tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói chung và địa bàn phường Phú Thủy nói riêng. Bên cạnh đó, nêu ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp trong việc thực hiện những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai trong thời gian tới.

 

Đại diện chính quyền phường Phú Thủy đã thông qua báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết

Thông qua đó, các ý kiến góp ý trước đây của nhân dân địa phương về việc đề nghị chuyển đổi quy hoạch sử dụng một số khu vực để có thể được thực hiện các quyền lợi chính đáng về đất đai cũng đã được giải quyết. Cụ thể như: vị trí quy hoạch đất giáo dục dự kiến tại khu phố 13 đã được hủy bỏ và chuyển sang quy hoạch đất ở tại đô thị, vị trí quy hoạch đất công viên tại khu phố 12 cũng đã được chuyển sang quy hoạch đất ở tại đô thị…

Tại Hội nghị, hầu hết các thành phần tham dự và Nhân dân đều thống nhất với nội dung công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết.

 

Các Đơn vị, bộ phận thuộc phường và Nhân dân tham dự Hội nghị

Sau Hội nghị, UBND phường thực hiện niêm yết công khai bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết tại trụ sở UBND phường.

Trong thời gian tới, UBND phường Phú Thủy sẽ phối hợp với các đơn vị, bộ phận, thực hiện tốt các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết theo quy định. Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội của phường tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện tốt chủ trương vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân./.

                                                                             Tin bài Thanh Phương

Thanh Phương
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4358
  • Trong tuần: 36 639
  • Tháng hiện tại: 146 840
  • Tổng lượt truy cập: 3519821
Đăng nhập