UBND phường Phú Tài triển khai bộ tiêu chí đánh giá CCHC năm 2023

Nhằm chủ động và đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn phường, UBND phường Phú Tài đã triển khai các văn bản của UBND tỉnh, Thành uỷ, UBND thành phố về công tác CCHC năm 2023; trong đó, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá công tác CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo Công văn số 2347/UBND-CCHC ngày 05/5/2023 của UBND thành phố Phan Thiết về triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh, đã nêu việc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết tại Công văn số 1273-CV/TU ngày 27/02/2023 về tập trung thực hiện Cải cách hành chính năm 2023; theo đó, UBND phường Phú Tài đã tập trung chỉ đạo, triển khai cụ thể việc rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 517/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, thì tổng điểm Cải cách hành chính của phường xã năm 2023 phải đạt từ 80 điểm trở lên. Để đạt được kết quả này, Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã chỉ đạo, yêu cầu CBCC phường chủ động rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại “Phụ lục II Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với UBND huyện, thị xã, thành phố” được áp dụng chung đối với cấp xã theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận; phối hợp thực hiện, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay (tiêu chí, tiêu chí thành phần nào đã thực hiện, chưa thực hiện hoặc đang triển khai). Nếu tiêu chí, tiêu chí thành phần nào chưa triển khai thì khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, từng cán bộ, công chức bám sát, theo dõi từng tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phân công để thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định; lập kế hoạch chi tiết, cụ thể theo phần mục của từng nhiệm vụ được phân công để đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

 

P/s Bài, ảnh: Minh Đăng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4340
  • Trong tuần: 36 621
  • Tháng hiện tại: 146 822
  • Tổng lượt truy cập: 3519803
Đăng nhập