UBND PHƯỜNG PHÚ HÀI HỌP BÀN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2023

Xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng và là mục tiêu góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023. Sáng ngày 11/4/2023, Ban chỉ đạo CCHC phường Phú Hài tổ chức họp bàn về kết quả thực hiện công tác CCHC phường trong Quý I/2023.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo CCHC phường đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện CCHC của phường trong Quý I. Sau khi nghe các thành viên trong Ban chỉ đạo CCHC phường báo cáo, Chủ tịch UBND phường – Võ Hoài Vũ chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể phường triển khai đồng bộ mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4” và mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND phường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố.

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện đồng bộ dịch vụ Bưu chính công ích phấn đấu giảm sự đi lại nhiều lần của người dân.

- Thường xuyên rà soát, niêm yết các biểu mẫu, đơn, tờ khai hướng dẫn kê khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của địa phương phải được mẫu hóa và có hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn kê khai kèm theo.

- Rà soát, bãi bỏ những TTHC hết hiệu lực và cập nhật những TTHC mới lên bảng niêm yết TTHC của phường.

- Đối với những hồ sơ trễ hạn phải có thư xin lỗi đối với người dân, doanh nghiệp và phải hẹn lại ngày trả kết quả.

- Tổ kiểm tra CCHC của phường thường xuyên kiểm tra công tác Cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường.

Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, thời gian tới UBND phường Phú Hài sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn Cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

 

                                                                    Tin bài, hình ảnh: Ngọc Liên

Ngọc Liên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4613
  • Trong tuần: 36 894
  • Tháng hiện tại: 147 095
  • Tổng lượt truy cập: 3520076
Đăng nhập