Hàm Tiến tăng cường tuyên truyền thực hiện Đề án 06

         Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Đề án 06. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, thành phố và của địa phương, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

         Trong 04 ngày từ ngày 27/5/2023 đến hết ngày 30/5/2023 UBND phường Hàm Tiến đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là lược lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hàm Tiến phối hợp công an phường tổ chức làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh diện tử mức độ 2. Qua quá trình triển khai, lược lượng UBND phường đã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh VNeld (trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư) cho nhân dân trên toàn phường.

                        anh tin baianh tin bai

Nội dung tuyên truyền về lợi ích của căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, tập trung các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giáo viên, học sinh, sinh viên; cán bộ nhân viên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông...

Hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, các trang mạng xã hội, tại trụ sở UBND phường, phát tờ rơi...để cán bộ. công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ về 25 dịch vụ công thiết yếu, ứng dụng định danh và xác thực điện tử - VNeID, các mô hình điểm, các tiện ích, hiệu quả của việc thực hiện Đề án 06 nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an toàn, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Qua quá trình triển khai, UBND phường tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. trong toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường do đó hiệu quả được nâng cao.

                                                                                                Văn Toàn

Văn Toàn - Hàm Tiến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3059
  • Trong tuần: 37 138
  • Tháng hiện tại: 146 711
  • Tổng lượt truy cập: 3539546
Đăng nhập