KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CCHC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023 cán bộ, công chức chuyên môn của UBND phường Bình Hưng tham mưu cho UBND phường triển khai các nội dung về cải cách hành chính theo quy định của cấp trên. Trong đó, đã xây dựng các kế hoạch, xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện và phân công công chức thực hiện; đồng thời, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định. Qua đó, các nhiệm vụ về cải cách hành chính đã được triển khai trong thực tế đạt được một số kết quả nhất định. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm kiện toàn, công chức bố trí theo đúng vị trí việc làm. Công tác cải cách hành chính công được chú trọng thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 97%.

anh tin bai

 

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc nộp hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình của người dân vẫn còn hạn chế; quy trình thanh toán trực tuyến trên  cổng dịch vụ công Bình Thuận gặp nhiều khó khăn cho người dân và địa phương trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Công tác mã số hóa hồ sơ đến nay vẫn chưa thực hiện được, nguyên nhân là do hiện nay trên giao diện phần mềm một cửa các ngành chức năng cấp trên vẫn chưa cài đặt thêm tính năng mã số hóa hồ sơ trên phầm mềm một cửa. Việc kích hoạt hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử chưa đảm bảo thực hiện đồng bộ với hồ sơ giấy.

 

Để khắc phục những hạn chế, UBND phường kịp thời đề ra các biện pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch CCHC năm 2023; theo dõi, tổng hợp việc khắc phục tồn tại, hạn chế của các lĩnh vực liên quan đến CCHC; đảm bảo chế độ báo cáo theo đúng quy định của UBND thành phố. Từng cán bộ, công chức tập trung thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử trùng với hồ sơ giấy, không để hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm 1 cửa điện tử.

                                                                               Phường Bình Hưng

Phường Bình Hưng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập