Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chấn chỉnh việc trả hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân.

Đ tránh tình trạng tổ chức, công dân phải đi lại nhiểu lần khi liên hệ giải quyết hồ thủ tục hành chính; vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc trả hồ thủ tục hành chính cho công dân.

anh tin bai

        Theo văn bản chỉ đạo yêu cầu, Các quan, đơn vị, phường khi tiếp nhận, giải quyết hồ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân cần phải kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, tránh tình trạng để người dân liên hệ nhiều lần để bổ sung hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải trả hồ thì phải trả lời bằng văn bản, trong đó phải hướng dẫn tổ chức, công dân cụ thể, rõ ràng để tổ chức, công dân thực hiện một lần, không nói chung chung; Đối với hồ sơ giao đất, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường phải chủ động liên hệ, đôn đốc các quan chuyên môn, UBND các phường, phối hợp cung cấp thông tin để giải quyết hồ giao đất cho công dân. Yêu cầu các quan chuyên môn, UBND các phường, kịp thời cung cấp thông tin khi văn bản yêu cầu phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

         Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đối với trường hợp quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc trả hồ sơ hành chính trên 02 lần, trả hồ sơ với nội dung không phù hợp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại “Mục 1”, nếu không thì đề xuất UBND thành phố xem xét, xử trách nhiệm người đứng đầu.

 

Trần Ngọc Sơn–Mặt trận Phan Thiết


 

Trần Ngọc Sơn – Mặt trận Phan Thiết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập