UBND xã Tiến Lợi tổ chức tự kiểm tra nội bộ về công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2024
( http://tienloi.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Sáng ngày 25/4/2024, UBND xã Tiến Lợi đã tổ chức tự kiểm tra cải cách hành chính quý 1 năm 2024, theo Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND xã Tiến Lợi về tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2024.

Tổ tự kiểm tra cải cách hành chính UBND xã gồm 6 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, có mời Chủ tịch UBMT và Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan làm thành viên.

anh tin bai

Tự kiểm tra cải cách hành chính UBND xã Tiến Lợi

Các nội dung kiểm tra là: (1) Thực hiện niêm yết thủ tục hành chính; (2) Kết quả tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chứng thực điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã;  (3) Kiểm tra kết quả thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” theo Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 27/7/2023 của UBND xã.

 Sau khi nghe Bộ phận được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, các thành viên Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; chứng thực; chứng thực điện tử; số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Qua kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hoa – Tổ trưởng kết luận, nêu những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót đó là:

Ưu điểm: Niêm yết đầy đủ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Hồ sơ hành chính lĩnh vực hộ tịch, chứng thực được giải quyết đúng hạn, đúng quy trình, tỷ lệ đạt trên 99%; lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Triển khai thực hiện tốt mô hình “Ngày không hẹn”, hầu hết hồ sơ phát sinh trong ngày thực hiện mô hình được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để người dân chờ đợi lâu.

Hạn chế: Có 05 hồ sơ trễ hẹn do chậm xử lý trên phần mềm một cửa điện tử mặc dù kết quả đã trả cho công dân đúng hạn; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp, chỉ đạt 3,3% so với tỷ lệ quy định 80%.

Từ những hạn chế trên, Tổ Kiểm tra đề nghị: Công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách Bộ phận Một cửa) xã:

  • Phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, nhất là duy trì, phát huy tốt hơn nữa mô hình “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính
  • Khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, đó là: Tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ song song cả trên phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ giấy đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, chấm dứt tình trạng hồ sơ xử lý trễ hẹn trên phần mềm; thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tỷ lệ quy định, thấp nhất 80%.

Tổ kiểm tra tiếp tục theo dõi việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được kiểm tra, tái kiểm tra trong thời gian đến./.                                                         

http://tienloi.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập