UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023

Ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023.

 

 Hiện nay tỉnh Bình Thuận triển khai 196 dịch vụ công trực tuyến, trong đó:

    1. Cấp tỉnh: 110 dịch vụ công trực tuyến một phần và 67 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

    2. Cấp huyện: 11 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

    3. Cấp xã: 08 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo đó, UBND tỉnh phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đã được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hoàn thành trong tháng 7/2023.

    Quyết định số 931/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023. (Tải về)

    Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng, việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình. /.

 

AQ (VHTT)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập