THÔNG BÁO VÊ VIỆC CÔNG KHAI THÔNG TIN TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIÊN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN VÊ GIẢI QUYÊT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND XÃ TIẾN THÀNH.
( http://tienthanh.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Căn cứ Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PaPi), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (Sipas) trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 5045/KH- UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Phan Thiết ban hành về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. UBND xã Tiến Thành đã ban hành Kế hoạch số 60/KH- UBND ngày 07/9/2021 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Tiến Thành.

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. UBND xã Tiến Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành.

Tải về

 

http://tienthanh.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập