Tập trung khắc phục, cải thiện những hạn chế trong công tác cải cách hành chính
( http://ducnghia.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Theo đánh giá năm 2023, phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND phường thông qua thứ hạng các chỉ số liên quan (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI); Cùng với đó là sự quyết tâm chính trị, nỗ lực cao, có trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức và sự tham gia tích cực của người dân trong việc thực hiện nên công tác CCHC của phường có nhiều chuyển biến khá rõ nét, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả thực hiện CCHC tại địa phương năm 2023 tăng 4 bậc (từ bậc 7 lên bậc 3), tăng về khung xếp loại (từ loại khá lên loại tốt) so với năm trước. Các tiêu chí thăng hạng bao gồm như: Kết quả thực hiện công tác CCHC; Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông …vv. Thứ hạng này đã khẳng định, công tác cải cách hành chính đã và đang được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Bên cạnh đó, UBND phường cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC như: Công tác tự kiểm tra CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thường xuyên; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn gặp khó khăn; tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp. Với phương châm phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, trong thời gian tới, UBND phường đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2024 như sau:

 1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023.

         2. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2024 để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo đưa phường lên vị trí xếp hạng cao hơn.

         3. Tiếp tục có giải pháp để nâng cao việc giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến một phần, toàn trình và thanh toán trực tuyến cho tổ chức và công dân.

         4. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành trong năm 2024 với chủ đề “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt”.

anh tin bai

Trên cơ sở phân tích những mặt được, chưa được trong công tác CCHC nói chung, thực hiện các chỉ số CCHC nói riêng, Chủ tịch UBND phường, bà Đỗ Thị Thúy Nga yêu cầu cán bộ công chức chuyên môn tập trung khắc phục, cải thiện những hạn chế với tinh thần “Tìm giải pháp, không tìm giải thích”.  Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND phường đề nghị từng cán bộ công chức liên hệ cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của mình để xác định những điểm cần tập trung và có giải pháp cụ thể thực hiện, có kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để hướng đến cải thiện các chỉ số CCHC của phường và đến cuối năm, đánh giá kết quả này cùng với đánh giá chất lượng công chức. Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đạt tỷ lệ sử dụng dịch vụ công cao nhất./.

http://ducnghia.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập