Phường Phú Hài tổ chức họp rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn trong việc hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến
( http://phuhai.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Thực hiện Kế hoạch số  371 /KH – UBND ngày 05/4/2024 của UBND phường về xây dựng mô hình “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Hài và Thông báo số 386/TB – UBND ngày 08/4/2024 của UBND phường Phú Hài V/v phân công lịch trực của cán bộ các Hội, đoàn thể hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND phường theo mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” và mô hình “Công dân không viết”.

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính phường Phú Hài đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn trong việc hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến. 

 

 

Anh-tin-bai

 

Tại cuộc họp, các Ngành, đoàn thể phường đã báo cáo những khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện việc hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Việc thanh toán trực tuyến hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn như: Quy trình thanh toán trực tuyến bằng nền tảng thanh toán của Ngân hàng, đôi khi chưa đồng bộ với trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hệ thống thanh toán trực tuyến thường xuyên lỗi nên việc thanh toán trực tuyến gặp khó khăn cho người dân. Khi tiếp nhận hồ sơ của công dân có thu phí, lệ phí thanh toán trực tuyến Công chức phụ trách Bộ phận Một cửa phường phải hạch toán mã ngân sách trước khi thanh toán Mã Chương, Mã Nội dung kinh tế cụ thể như sau: (Mã hồ sơ Hộ tịch: 805-2771, Mã hồ sơ Công chứng: 805-2716). Đôi khi đã có Mã Chương, Mã nội dung kinh tế nhưng khi thanh toán xong qua Kho bạc vẫn bị báo lỗi. Do đó Kho bạc yêu cầu UBND phường phải cung cấp lại Mã Chương, Mã Kinh tế mới cho thanh toán chứng từ.

Qua các ý kiến trao đổi, ông Võ Hoài Vũ - Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo phân công lại các Ngành, đoàn thể tham gia Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến cho công dân, đồng thời, giao công chức tài chính - kế toán phường có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp thanh toán trực tuyến bị lỗi. Bên cạnh đó Ủy ban phường cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

                                                                                                                                                                         Tin bài, hình ảnh: Ngọc Liên

 

 

  

 

 

 

 

 

http://phuhai.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập