PHƯỜNG HƯNG LONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH "TỔ HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN " TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
( http://hunglong.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

        Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giảm thời gian đi lại trong quá trình giải quyết hồ sơ, giấy tờ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến; gắn với công tác chuyển đổi số.  Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch UBND phường Hưng Long đã ký ban hành Kế hoạch số 56 /KH-UBND về Xây dựng mô hình "Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến" trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

anh tin bai

          Cán bộ đoàn đang hướng dẫn thủ người dân thực hiện các thủ tục hành chính

        Mô hình "Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến" giúp thay đổi tư duy, nhận thức, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có đủ phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ mang tính chuyên nghiệp. Qua đó , góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương  với người dân, doanh nghiệp.
anh tin bai

    Cán bộ đoàn đang hướng dẫn thủ người dân thực hiện các thủ tục hành chính

        Nội dung hướng dẫn tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền để người dân biết những thông tin về các dịch vụ trực tuyến; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện các quy trình, các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi thực hiện thủ tục hành chính.

                                                                                                                                                                Ngô Yến

http://hunglong.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập