Phường Đức Nghĩa triển khai Dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
( http://ducnghia.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Phường Đức Nghĩa triển khai thực hiện mô hình ““Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” trong giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Nghĩa. Đây là mô hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ để tạo thêm kênh thông tin về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (viết tắt DVCTT) đến từng tổ chức, người dân.

Thời gian qua, việc ứng dụng DVCTT được xem là khâu quan trọng, then chốt trong cải cách TTHC. Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch khi giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Ngoài ra, việc nộp hồ sơ qua cổng DVCTT và thanh toán trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể thực hiện 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến, mọi việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm… Tính đến tháng 4 năm 2024, Bộ phận một cửa phường Đức Nghĩa tại địa chỉ https://dichvucong.binhthuan.gov.vn đã cung cấp 100 TTHC. Trong đó, có 192 hồ sơ được thực hiện trực tuyến (đạt 19%), thanh toán trực tuyến đạt 100%.

anh tin bai

Để thúc đẩy quá trình sử dụng DVCTT và thanh toán trực tuyến cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của người dân, tổ chức được thụ hưởng khi sử dụng DVCTT và thanh toán trực tuyến bằng nhiều hình thức phù hợp như: tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo…. Đồng thời  trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ để tạo thêm kênh thông tin về lợi ích khi sử dụng DVCTT đến từng tổ chức, người dân. Do đó, ngày 20/3/2024 UBND phường Đức Nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND và Quyết định số 51/QĐ-UBND về xây dựng mô hình “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Đức Nghĩa. Mô hình trên được triển khai với mục tiêu đặt ra là giúp giải quyết nhanh một số thủ tục hành chính mang lại hiệu quả cao; tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với nhân dân nhằm hướng đến xây dựng một “Chính quyền phục vụ”. Nội dung hoạt động của mô hình là hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các quy trình, các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công khi thực hiện thủ tục hành chính. Với hình thức hoạt động là các đoàn thể phường cử từ 1-2 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường vào mỗi ngày làm việc.

Việc đẩy mạnh sử dụng các DVCTT và thanh toán trực tuyến để giải quyết các TTHC sẽ góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính./

http://ducnghia.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập