PHƯỜNG BÌNH HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2024
( http://binhhung.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC

Ngày 21/6/2024, UBND phường vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và phân tích Chỉ số CCHC phường

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Hữu Phước- Bí thư Đảng ủy phường, bà Huỳnh Thị Thúy Liễu-Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND phường và cán bộ, công chức chuyên môn, Trưởng các Ban ngành đoàn thể phường cùng tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, công chức cùng phối hợp Mặt trận, ban, ngành đoàn thể quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 5/7 nhiệm vụ của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao đúng theo tiến độ thời gian quy định.

anh tin bai

Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, UBND phường Bình Hưng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số số 52/KH- UBND về “thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2024 phường Bình Hưng”,  đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là công chức phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Đến nay, 100% cán bộ công chức của phường đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp. UBND phường đã niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai trên Trang thông tin điện tử phường, Zalo OA, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để công dân đến làm TTHC thuận tiện tra cứu. UBND phường đã làm tốt việc triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình, chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử vào giải quyết các TTHC. Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động phường còn thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc được thực hiện nghiêm túc, đúng nội quy, quy chế của cơ quan đề ra; tinh thần phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân.

Để bộ máy nhà nước tiếp tục được kiện toàn và củng cố, từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp góp phần quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho công dân, UBND phường đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của cấp thẩm quyền về danh mục hồ sơ, trình tự, mẫu đơn, tờ khai, thời gian giải quyết trong từng loại hồ sơ cụ thể. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, biểu dương cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường. Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND phường đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, lệ phí, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để nhân dân tiện tra cứu.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường trong 6 tháng đầu năm 2024: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 2378 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực (số kỳ trước chuyển qua 57 hồ sơ).

* Kết quả giải quyết như sau:

+ Hồ sơ đã giải quyết trước hạn: 2182/2378 hồ sơ, đạt tỉ lệ 91,76%;

+ Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là: 97/2378 hồ sơ, đạt tỉ lệ 4,08%;

+ Hồ sơ đã giải quyết trễ hạn là: 27/2378 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 1,13%.

+ Hồ sơ đang giải quyết là: 72/2378 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 3,03%;

+ Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn là: 2/2378 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 0,08%.

* Hồ sơ tiếp nhận một phần và toàn trình:

+ Hồ sơ mức độ 3 (một phần) số hồ sơ tiếp nhận là: 1873 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết: hồ sơ đúng hẹn 1870/1873 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99,84%; hồ sơ trễ hạn 1/1873 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 0,05%; hồ sơ đang giải quyết là: 2/1873 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 0,11%;

+ Hồ sơ mức độ 4 (toàn trình) số hồ sơ tiếp nhận là: 368 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết: hồ sơ đúng hẹn 356/368 hồ sơ, đạt tỉ lệ 96,74%; hồ sơ trễ hạn 2/368 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 0,54%; hồ sơ đang giải quyết là: 10/368 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 2,72%;

+ Hồ sơ nhận trực tiếp: 913/2378 hồ sơ, đạt tỉ lệ 38,39%;

+ Hồ sơ nhận trực tuyến: 1408/2378 hồ sơ, đạt tỉ lệ 59,21%;

+ Hồ sơ tiếp nhận qua BCCI là: 0 hồ sơ;

+ Hồ sơ trả qua BCCI là: 327 hồ sơ;

+ Thanh toán trực tuyến: 1297 hồ sơ.

 Việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của phường Bình Hưng đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, thời gian tới phường Bình Hưng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính; tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý, Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC và trả hồ sơ qua bưu chính công ích; gắn Cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, công chức đã dành thời gian thảo luận, nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác CCHC ở địa phương; làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC của địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Hữu Phước- Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND phường nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; kiểm tra công tác CCHC gắn với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại địa phương.

Thông qua, hội nghị sơ kết đợt này, lãnh đạo UBND phường đã biểu dương các cán bộ, công chức chuyên môn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành sớm một số chỉ tiêu trong thực hiện công tác CCHC./.

http://binhhung.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập