Phan Thiết thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PAPI năm 2024

Theo đề nghị của Sở Tư pháp Bình Thuận về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PAPI năm 2024 của tỉnh; ngày 01/7/2024, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân có công văn đề nghị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân các chính sách, pháp luật luật mới hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện của ngành; có giải pháp tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định pháp luật về quyền con người, quyền công dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh trực quan, sinh động,... nhằm truyền tải kịp thời những thông tin pháp luật hiện hành để người dân có cơ hội tiếp cận các thông tin, chính sách pháp luật và các dịch vụ công do các Sở, ngành cung cấp. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đăng tải và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, pháp luật mới hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương trên Trang Thông tin điện tử của thành phố.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng Kiểm tra các thủ tục hành chính niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Phú Trinh.

Phòng Tư pháp và UBND các phường, xã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, biểu mẫu, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết… tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử của thành phố và UBND các phường, xã; niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân; tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc thực thi các thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và đẩy mạnh việc số hóa thủ tục hành chính theo quy định. Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố và phường, xã phải thường xuyên nghiên cứu, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc; có tác phong, lề lối làm việc nhanh nhẹn, năng động, ứng xử giao tiếp với người dân lịch sự, vui vẻ, nhiệt tình với tinh thần thái độ phục vụ tốt và có trách nhiệm trong thực thi công vụ; không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong thực thi nhiệm vụ, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kịp thời cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về hộ tịch, chứng thực do các ngành, cấp trên tổ chức. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đăng tải và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, pháp luật mới hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương trên Trang Thông tin điện tử của phường, xã.

 

Thanh Minh

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập