HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2023 VÀ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC NĂM 2024
( http://tienthanh.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

         Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế qua xếp loại cải cách hành chính của xã năm 2023.

          Sáng ngày 12/01/2024, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023 và ký cam kết thực hiện công tác CCHC năm 2024.

Anh-tin-bai

Phát biểu Cam kết của người đứng đầu UBND xã về công tác cải cách hành chính tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính xã năm 2024.

Anh-tin-bai

Để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công bố xếp loại chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 của thành phố và chỉ số xếp loại cải cách hành chính của xã năm 2023, đảm bảo kết quả năm sau cao hơn năm trước; với trách nhiệm là công chức thực hiện công việc, nhiệm vụ chuyên môn đã cam kết thực hiện tốt CCHC năm 2024.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

http://tienthanh.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập