HỘI NGHỊ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
( http://xuanan.phanthiet.binhthuan.gov.vn )
http://xuanan.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập