Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày 29/01/2024, UBND thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm  2024.

Có thể nói trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính của thành phố và các phường, xã có những chuyển biến tích cực so với các năm trước. Kết quả đó được thể hiện qua đánh giá của UBND tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2023 thì điểm chuẩn tối đa năm 2023 là 97 điểm. Kết quả công bố thì chỉ số Par Index năm 2023 của thành phố được 74,20/97 điểm, đạt loại Khá và xếp hạng thứ 02/10 huyện, thị xã, thành phố (tăng 4,5 điểm và thứ bậc không tăng không giảm so với năm 2022).

anh tin bai

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, đến nay, công tác CCHC trên toàn thành phố chưa thật mạnh mẽ, vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm, còn nhiều hồ sơ trễ hạn, gây bức xúc trong nhân dân; nhiều tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu như:

- Tỷ lệ hồ sơ  của thành phố, phường, xã được giải quyết đúng hạn;

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình;

- Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến;

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến;

- Thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Tại Hội nghị đã bàn và đề ra  một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức toàn thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra công tác phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; nghiêm túc xử lý, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong việc còn để xảy ra các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả đánh giá xếp loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023.

Tại Hội nghị trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã đã ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện tốt các chỉ tiêu cải cách hành chính do Chủ tịch UBND thành phố đã đề ra; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố.

Phòng Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập