BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VÀ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHÚ TÀI LÀM VIỆC UBND VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH “ 20 NGÀY – ĐÊM SỐ HÓA HỒ SƠ”
( http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND làm việc UBND và Bộ phận Một cửa, chiều ngày 21/6, đồng chí Trần Minh Tâm - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã tổ chức làm việc với BCĐ Cải cách hành chính – Chuyển đổi số UBND phường, Bộ phận Một cửa và các Công chức thuộc UBND phường về tiến độ thực hiện chiến dịch “20 Ngày - Đêm số hóa hồ sơ” và tổ chức đánh giá sơ bộ các tiêu chí, tiêu chí thành phần, điểm số sơ bộ về CCHC theo bộ tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 3296 ngày 10/6/2024 của UBND thành phố.

anh tin bai

Theo báo cáo của đồng chí Phạm Thị Đỗ Quyên - Công chức Văn phòng thống kê phụ trách Bộ phận Một cửa phường thì: Tính từ ngày 01/01/2024 đến 21/6/2024, Bộ phận Một cửa phường đã tiếp nhận 3.995 hồ sơ các loại, đã giải quyết 3.930 hồ sơ, đạt tỉ lệ 98,37%; trong đó, giải quyết trước hạn 3.446 hồ sơ, đạt tỉ lệ 87,68%, giải quyết đúng hạn 443 hồ sơ và có 41 hồ sơ quá hạn, chiếm tỉ lệ 1,02%. Trong số hồ sơ tiếp nhận, có 3.106/3.739 hồ sơ được thanh toán trực tuyến, đạt 83%, hồ sơ một phần và toàn trình có 1.239/3.823 hồ sơ. Đến nay, tiến độ của việc thực hiện chiến dịch “20 Ngày - Đêm số hóa hồ sơ” đạt 80% so với chỉ tiêu thành phố giao.

Trong buổi làm việc, các công chức thuộc UBND phường theo nhiệm vụ được giao đã tự rà soát, đánh giá, phân tích các tiêu chí và tiêu chí thành phần, đối chiếu các điểm số về việc thực công tác CCHC theo bộ tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 3296 ngày 10/6/2024 của UBND thành phố; theo đó, công tác CCHC của UBND phường đạt trên 80% theo Kế hoạch mà UBND phường đã đề ra từ đầu năm.

Tại buổi làm việc Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã đánh giá cao trách nhiệm của tập thể Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số, Bộ phận Một cửa của phường dưới sự điều hành chỉ đạo của UBND phường đã chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại qua các lần kiểm tra nội bộ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thành phố về công tác CCHC và CCTTHC; đặc biệt, là sự nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện các mô hình mới (mô hình công khai mã QR-code truy cập TTHC; mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn”; mô hình “Công dân không viết”…). Đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã chỉ đạo UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo BCĐ CCHC và CĐS của phường cần có phương pháp khoa học hơn trong việc rà soát tất cả các nhiệm vụ về CCHC và CCTTHC đối chiếu các điểm số trong Bộ tiêu chí tại Quyết định số 3296 ngày 10/6/2024 của UBND thành phố và chủ động khắc phục những nội dung nhầm nâng cao, cải thiện chỉ số, thứ hạng đánh giá công tác CCHC năm 2024.

Tin, ảnh: Thanh Trúc - UBND phường Phú Tài.

 

http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập