BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VÀ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHÚ TÀI LÀM VIỆC UBND VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2024
( http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VÀ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHÚ TÀI

LÀM VIỆC UBND VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

---------

Xác định công tác Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng và là mục tiêu góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chiều ngày 29/3/2024, đồng chí Trần Minh Tâm - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã tổ chức làm việc với UBND phường, Bộ phận Một cửa và các Công chức thuộc UBND phường về công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024.

anh tin bai

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Công chức Văn phòng thống kê phụ trách Kiểm soát thủ tục hành chính đã trình bày tóm tắt kết quả công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024; đồng chí Phạm Thị Đỗ Quyên - - Công chức Văn phòng thống kê phụ trách Bộ phận Một cửa báo cáo kết quả hoạt động trong quý I năm 2024 (thực tế 5 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024). Trong quý I năm 2024, UBND phường Phú Tài đã nổ lực thực hiện đồng bộ công tác Cải cách hành chính; đặc biệt, là việc tiếp tục triển khai và khai thác hết công năng của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nâng dần chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, hạn chế thấp nhất tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn, tăng số lượng hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

anh tin bai

Cụ thể, đã ban hành 30 văn bản (kế hoạch, công văn, thông báo, quyết đinh, báo cáo) về công tác Cải cách hành chính; đã tiếp nhận 3.576 hồ sơ hành chính (83 hồ sơ trực tuyến, 2.707 hồ sơ trực tiếp và dịch vụ bưu chính); trong đó, đã giải quyết 3.392 hồ sơ (trước hạn 3.021 hồ sơ, đúng hạn 334 hồ sơ và 37 hồ sơ quá hạn). duy trì và hoạt động có hiệu quả 03 mô hình “Công dân không viết”, “hưỡng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến một phần toàn trình”, “Ngày thứ Năm không hẹn”; duy trì việc quét mã QR khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, kết quả đều đánh giá tốt….

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận những kết quả về công tác CCHC thời gian qua của UBND và các bộ phận có liên quan; đồng thời các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu UBND phường, các công chức và Bộ phận Một cửa tiếp tục nâng cao vai tró trách nhiệm trong công tác CCHC; đặc biệt, quan tâm để ý đến thái độ ứng xử giao tiếp, đề xuất xây dụng hoặc rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, duy trì và thực hiện đảm bảo việc thanh toán trực tuyến, tăng cường xử lý hồ sơ chứng thực điện tử, số hoá hồ sơ…., thường xuyên kiểm tra công tác Cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường. Ngoài ra, các đồng chí còn định hướng, chỉ đạo UBND và Bộ phận Một cửa cần nghiên cứu thành lập thêm các mô hình phục vụ trong công tác CCHC, CCTTHC để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân.

 

P/s: Tin, ảnh Minh Đăng.

http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập