UBND TP. Phan Thiết chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Để thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 đạt tỷ lệ trên 95%; ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố tiếp tục tham mưu thực hiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng quy định; phân bổ vốn tập trung, không dàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện, thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ vốn năm 2024 cho các dự án trọng điểm, bức xúc,…

anh tin bai

Nâng cấp tuyến đường Thủ Khoa Huân

Nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các mốc thời gian hoàn thành từng thủ tục (lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024,...). Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, phối hợp ngay với nhà thầu để triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thi công.

Đặc biệt đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thi công: Vấn đề này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương, chỉ đạo; UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 08 ngày 06/10/2023 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc thiếu vốn bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND các phường, xã, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan đơn vị liên quan thuộc thành phố phải thật sự vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập trung phối hợp giải quyết, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Các chủ đầu tư, nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ triển khai các gói thầu và các điều kiện thi công công trình.

Thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá tình hình, tỷ lệ giải ngân của từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, bức xúc của tỉnh. Kiên quyết và kịp thời điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án đã quyết toán, các dự án đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, các dự án có tiến độ giải ngân tốt bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Công khai kết quả thực hiện của các đơn vị, gắn kết quả giải ngân của từng đơn vị với đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu, tổ chức và cá nhân liên quan. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các gương điển hình trong tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng.

 

Thanh Minh

 

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập