Triển khai tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Tại hội trường UBND phường Đức Thắng, sáng ngày 27/3, Chi cục thống kê thành phố vừa kết thúc buổi tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.

Sau 1 ngày rưỡi tham gia tập huấn, các công chức Văn phòng thống kê và điều tra viên Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 xã, phường được phổ biến, sử dụng các tài liệu do Tổng cục thống kê ban hành, như: sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI, sổ tay hướng dẫn sử dụng trang Web quản lý và giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; các mẫu phiếu thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

anh tin baianh tin bai

tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

 

 

Hoa Ánh

Hoa Ánh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập