Phan Thiết sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Chiều ngày 27/3/2024, UBND TP. Phan Thiết tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

anh tin bai

Giữa kỳ qua, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã đã tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đạt kết quả, đời sống của một bộ phận người nghèo được nâng lên và từng bước vươn lên thoát nghèo. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025, cuối năm 2022- Phan Thiết có 442 hộ nghèo, đến cuối năm 2023- thành phố giảm còn 390 hộ, chiểm tỷ lệ 0,63% so với số hộ toàn thành. Các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 được phân bổ đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cơ sở. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện một số tiểu dự án chưa phù hợp. Bên cạnh đó, một số quy định của tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành chưa được kịp thời. Thời gian phân bổ kinh phí cho đơn vị thực hiện Dự án hàng năm quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

 

Thanh Minh

 

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập