Đồng chí Bí thư Thành ủy trả lời phỏng vấn nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024

Nhân dịp năm mới 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), phóng viên Đài Truyền thanh Phan Thiết có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Nam – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

 

 Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Thành uỷ, năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chung; song, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Phan Thiết đã gặt hái được nhiều kết quả. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong năm 2023, là gì?

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Phạm Văn Nam: Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song, Đảng bộ thành phố đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, đã lãnh đạo hệ thống chính trị thành phố và các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu mà Thành ủy đặt ra ngay từ đầu năm đều thực hiện đạt và vượt. Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là kết quả phát triển đảng viên mới hoàn thành vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao (255/250 đảng viên). Công tác công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức được quan tâm, việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trung bình 98,7%, cao hơn so với năm 2022 (98,7%/ 97,4%). Năm qua, Đảng ủy các phường, xã cũng tập trung phát hành được 02 ấn phẩm lịch sử truyền thống Đảng bộ địa phương, gồm Tập lịch sử Đảng bộ phường Đức Long (1975 - 2015) và Tập lịch sử Đảng bộ phường Mũi Né (1975 - 2015). Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng được thực hiện thường xuyên với 67 hội nghị quán triệt và 9.140 lượt người tham gia. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết quả, 339/339 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt; có 6.006/7.115 đảng viên viết báo cáo kết quả tự soi thực hiện lời thề đảng viên; 3/3 đồng chí Thường trực Thành ủy đã tự soi “Giữ trọn lời thề đảng viên” trước Ban Chấp hành Đảng bộ.

Công tác tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Trong năm 2023, Thành ủy đã quyết định giải thể 02 Đảng bộ và thành lập mới 34 chi bộ; toàn Đảng bộ thành phố hiện có 87 tổ chức cơ sở đảng, gồm 25 đảng bộ (với 277 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 62 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Công tác phát triển đảng viên được tập trung chỉ đạo, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện đúng quy trình, quy định; đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh chủ chốt của thành phố; đồng thời, trong tháng 12/2023, Thành ủy Phan Thiết đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Trong năm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng và 17 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy;  tổ chức làm việc, giám sát trực tiếp với 34 lượt tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thi hành kỷ luật 03 đảng viên bằng hình thức “khai trừ” đảm bảo đúng quy định. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân được triển khai kịp thời, thường xuyên, đều đặn; từ đầu năm đến nay, trên cương vị là Bí thư Thành ủy - bản thân đã bố trí 10 buổi tiếp dân định kỳ với 07 lượt/08 công dân; tổ chức 03 cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố với Nhân dân các phường Đức Long, Phú Tài, Mũi Né.

Công tác dân vận được tập trung triển khai thực hiện, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong năm gắn liền với chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, qua đó góp phần cải thiện bộ mặt thành phố. Hoạt động của Mặt trận và đoàn thể từng bước chuyển biến so với năm trước; đến cuối năm có trên 80% tổ chức cơ sở Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có yếu kém. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội đạt trên 55%. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2023 cũng đã sơ kết 2,5 năm thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

Phóng viên: Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những giải pháp gì? Bởi theo dự báo trong năm 2024 những khó khăn, thách thức sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Phạm Văn Nam: Trong năm 2024, việc hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết. Đối mặt với những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành cao nhất, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, hướng đến một kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025- 2030 thành công tốt đẹp. Theo đó, Ban Thường vụ đã chủ động thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

- Tập trung rà soát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; lãnh đạo “tăng tốc”, sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra ngay trong năm 2024.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị toàn thành phố; qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, năng lực phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính. Đặc biệt, với Chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” (cụ thể là cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI) gắn với tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” đã được Tỉnh ủy xác định, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động cụ thể để thực hiện Chủ đề năm, tạo chuyển biến rõ nét các yêu cầu của Tỉnh ủy.

- Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với quá trình thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và Kết luận số 703-KL/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng mở rộng thành phố Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ còn thiếu; tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển và điều động, sắp xếp bố trí, tăng cường cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ chính trị, qua đó chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức toàn hệ thống chính trị.

 - Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung quản lý chặt chẽ, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên có lợi thế gắn với tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, nhất là du lịch và thể thao biển.

Phóng viên: Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn - 2024, đồng chí có lời gửi gắm gì tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân Phan Thiết?

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Phạm Văn Nam: Bước sang năm mới 2024, tôi mong muốn toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; mỗi cán bộ, chiến sỹ, mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa tinh thần phục vụ Nhân dân, sẵn sàng đón nhận, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, cùng chung tay đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước, quê hương Phan Thiết ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp đầu năm mới, chúc mọi người, mọi nhà nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phóng viên: Vâng xin cảm ơn đồng chí, xin kính chúc đồng chí và toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

 

Hồng Tú thực hiện.

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập