Triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

UBND thành phố Phan Thiết ban hành Kế hoạch số 3138/KH-UBND ngày 07/6/2023 về triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật cho các cá nhân, tổ chức.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các phường, xã trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Xác định nội dung nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố tỉnh và UBND các địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Kế hoạch số 3138/KH-UBND ngày 07/6/2023

anh tin bai
AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 18171
  • Trong tuần: 234 685
  • Tháng hiện tại: 790 059
  • Tổng lượt truy cập: 5067393
Đăng nhập