HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Ngày 03/7/2023, Ban Tuyên giáo thành ủy ban hành hướng dẫn số 52-HD/BTGTU về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Quy định số 99-QĐ/TW gồm 05 Cương, 26 Điều đối với việc sử dụng cờ Đảng; một số điều sau được cụ thể hóa và có hình ảnh minh họa. (Đính kèm phụ lục hình ảnh minh họa theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập