Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (Cơ quan Thường trực của Giải thưởng) và các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X. Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại ra đời, nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại xuất sắc; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

anh tin bai

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X được tổ chức, xét tặng các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục: (1) Video Clip; (2) Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; (3) Ảnh; (4) Truyền hình; (5) Phát thanh; (6) Sách; (7) Báo in; (8) Báo điện tử; (9) Trang thông tin điện tử. Tác phẩm/sản phẩm có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, cụ thể là:

- Đẩy mạnh quảng bá về đất nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Lan toả đến cộng đồng quốc tế lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ, đóng góp của Việt Nam vào kho tàng văn hoá, trí thức nhân loại…; tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các danh nhân Việt Nam được thế giới vinh danh.

- Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với Nhân dân trong nước.

- Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Phản ánh sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

* Cơ cấu Giải thưởng gồm:

- Cơ cấu Giải thưởng: 01 Giải Đặc biệt của tất các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục.

- Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm/sản phẩm dự thi.

Các tác phẩm, sản phẩm được xét tặng Giải thưởng trong năm là các tác phẩm, sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Toàn bộ thông tin liên quan về Giải thưởng toàn quốc Thông tin đối ngoại lần thứ X (quét mã QR code):

anh tin bai

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, ... hưởng ứng và gửi các tác phẩm, sản phẩm có chất lượng trên lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa truyền thống, con người và tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của đất nước nói chung và Phan Thiết - Bình Thuận nói riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

                                                                   Tin - Thanh Tuấn

Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập