Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết;

UBND thành phố Phan Thiết Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết như sau:

1. Nội dung công bố công khai:

- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết; (Tải về)

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết. (Tải về)

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết tỷ lệ 1/25.000 (dạng ảnh *.pdf và dạng *.dgn). (Tải vể file *.pdf) (Tải về file *.dgn)

- Danh mục các công trình sử dụng đất. (Tải về)

2. Thời điểm, thời hạn công bố công khai:

- Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh phê duyệt;

- Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ Kế hoạch sử dụng đất.

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập