TP. Phan Thiết tiếp tục triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận về việc tiếp tục triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngày 08/3/2024, UBND thành phố Phan Thiết có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung, định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, nhất là các địa phương chưa xây dựng được dự án liên kết. Chủ động rà soát đăng ký nhu cầu thực hiện về chương trình, dự án để thực hiện trong liên kết chuỗi giá trị đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách; công tác thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

anh tin bai

Mô hình “Nuôi Hươu sao sinh sản và lấy nhung hươu” có liên kết bao tiêu sản phẩm” tại xã Thiện Nghiệp

Đối với UBND các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi, Tiến Thành phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị của thành phố, các đơn vị trực chuyên môn thuộc Sở, ngành của tỉnh hướng dẫn và tạo điều kiện thuận trong quá trình triển khai thực hiện các chuỗi liên kết trong thời gian đến. Đồng thời, gửi hồ sơ (nếu có) của các đối tượng tham gia chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp về Phòng Kinh tế thành phố để tổng hợp tham mưu UBND thành phố theo đúng quy định.

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân kiến thức về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả. Chú ý đối với các mô hình, dự án khuyến nông hàng năm đăng ký thực hiện theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, góp phần quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân.

Phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố có ý kiến đối với các hồ sơ dự án, kế hoạch liên kết cấp tỉnh phê duyệt. Sau khi các chủ dự án liên kết hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND thành phố xem xét sơ bộ về hồ sơ dự án, kế hoạch liên kết có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nếu thống nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Kinh tế tham mưu UBND thành phố có ý kiến bằng văn bản gửi kèm hồ sơ dự án, kế hoạch liên kết để gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/4/2024 để tổng hợp, thẩm định (mỗi Dự án, kế hoạch liên kết lập thành 03 bản chính; 07 bản sao để phục vụ Hội đồng thẩm định).

 

Thanh Minh

 

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập