Phan Thiết thực hiện hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

UBND TP. Phan Thiết vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 86 ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 03 ngày 26/1/2024 của HĐND tỉnh về việc quy định một số nội dung, định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, nhất là các địa phương chưa xây dựng được dự án liên kết... Cụ thể, UBND các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi, Tiến Thành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, hiệu quả của chính sách về Nghị quyết số 86 đến các Hội, đoàn thể cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận biết và tham gia; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các chuỗi liên kết trong thời gian đến.

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở xã Thiện Nghiệp.

 

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân kiến thức về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả. Chú ý đối với các mô hình, dự án khuyến nông hàng năm đăng ký thực hiện theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, góp phần quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân.

 

Thanh Minh

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập