Ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành Thông báo số 191/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Châu, địa chỉ thường trú tại số 166 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.
    Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011, qua nghiên cứu nhận thấy nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Châu đủ điều kiện thụ lý, nên Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành Thông báo số 191/TB-UBND ngày 10/4/2024 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Châu, địa chỉ thường trú tại số 166 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Thời gian thụ lý theo Luật Khiếu nại, kể từ ngày 21/3/2024.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập