Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Do tình hình an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, hệ thống thông tin, tài khoản của các cơ quan, doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân tiếp tục là mục tiêu bị tấn công, chiếm đoạt; các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển, chi phối mạnh tới hoạt động truyền thông, bị lợi dụng triệt để phục vụ tuyên truyền chính trị và lừa đảo; tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới, có tổ chức, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Deepfake, diễn ra với nhiều thủ đoạn, kịch bản tinh vi có xu hướng gia tăng. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cẩu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về chấp hành công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về bảo mật, an toàn thông tin mạng; trong đó lưu ý việc sử dụng các tài khoản đã được cấp trong hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh, tránh lộ, lọt thông tin tài khoản dẫn đến nguy cơ bị lợi dụng tấn công mạnh vào các hệ thống thông tin của tỉnh.

- Rà soát, trang bị các phần mềm diệt virus có bản quyền đối với các máy tính của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, triển khai giải pháp phòng, chống mã độc theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Khi phát hiện mã độc, lỗ hỏng, điểm yếu đối với các hệ thống thông tin có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, xảy ra sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng thì kịp thời báo cáo về Công an tỉnh (cơ quan thường trực Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh) để phối hợp kiểm tra, đánh giá, điều tra, xác minh và xử lý kịp thời. Đồng thời trong quá trình vận hành, kết nối truy cập, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương có sự thay đổi, điều chỉnh về thiết kế hệ thống thông tin như: thay đổi phần cứng, phần mềm thì trao đổi, phối hợp với lực lượng Công an chuyên trách (Phòng PA05 – Công an tỉnh) để kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của đơn vị bảo đảm việc triển khai tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập