Phường Đức Long triển khai kế hoạch khắc phục Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chỉ số chuyển đổi số năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Chuyển đổi số năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1532/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND thành phố Phan Thiết về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số chuyển đổi số năm 2024; Ngày 01/4/2024, UBND phường Đức Long tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND phường Đức Long về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số chuyển đổi số năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Thanh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Chủ trì Hội nghị; ông Võ Lâm Phi Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phạm Thị Đăng Vân - Phó Chủ tịch UBND phường  cùng toàn thể cán bộ, công chức phường.

anh tin bai

Toàn quan cảnh hội nghị

 

Ngày 14/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xếp hạng và xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, tổng điểm của phường Đức Long đạt 298,96/330 điểm, xếp loại Tốt và xếp hạng thứ 04/18 phường, xã.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả công bố Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2023, ở các tiêu chí, thành phần có điểm số thấp và không đạt; nâng cao Chỉ số DTI năm 2024 và những năm tiếp theo; Đồng chí Phan Thị Thanh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường chỉ đạo nội dung các nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị như sau:

Một là, công chức Văn hóa - Xã hội phường tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Công chức Văn hóa - Xã hội phường là cơ quan đầu mối thực hiện công tác CĐS, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS phường những phát sinh trong thời gian thực hiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém phát sinh.

Hai là, các cán bộ, công chức có liên quan thực hiện các tiêu chí về CĐS triển khai thực hiện kết quả đánh giá các tiêu chí thành phần thuộc trách nhiệm của bộ phận mình (thông qua việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ kiểm chứng đầy đủ, đúng theo quy định). Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND phường ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố đưa vào chấm điểm đánh giá hàng năm.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường để triển khai thực hiện đạt điểm tối đa trên tất cả các nội dung, lĩnh vực Chỉ số CĐS của địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương, của từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội nhân dân trong quá trình triển khai tuyên truyền thực hiện các mục tiêu Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số của địa phương./.

 

                                                                          Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

Thúy Vân - Đức Long
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập