Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên ứng dụng VNeID”

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát triển trên ứng dụng VNeID

1.3. Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Cuộc thi viết 

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” năm 2023.

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên toàn quốc.

1.3. Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia (Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Nội dung: Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

1.2. Hình thức: Trắc nghiệm (Công dân sử đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

1.3. Thời gian thi: Từ 01/6/2024 đến hết 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.

2. Cuộc thi viết

1.1. Nội dung: Tập hợp các giải nhất của 63 địa phương.

1.2. Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.

1.3. Thời gian:  

- Công an các địa phương tổ chức chấm thi và trao giải nhân dịp ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7). Kết quả gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 30/7/2024.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi với các giải nhất của 63 địa phương và trao giải nhân dịp ngày Quốc khánh 02/9 hoặc thời gian cụ thể do Ban Tổ chức thông báo

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID

Công dân được tặng phần quà ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt các yêu cầu do Ban Tổ chức thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

2. Đối với cuộc thi viết

2.1. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng:

- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.

- 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

2.2. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ các nguồn hợp pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định cơ cấu giải thưởng, mức giải, quà tặng của Cuộc thi.

2.3. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định

 

BỘ CÂU HỎI

I. CÂU HỎI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?

Câu 2: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của Anh/chị còn giá trị sử dụng không? Công dân có cần phải đi thực hiện đổi sang thẻ Căn cước không?

Câu 3: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp loại giấy tờ gì? Những đối tượng này cần phải làm gì để được cấp loại giấy tờ này?

Câu 4: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm Căn cước không? Người đại điện hợp pháp cần phải làm gì để công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước?

Câu 5: Anh/chị cảm nhận như thế nào khi phải cung cấp thông tin sinh trắc học vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt khi làm thẻ căn cước? Anh chị có sẵn sàng cung cấp thông tin sinh trắc học về giọng nói và ADN cho cơ quan Công an không, vì sao?

Câu 6: Anh/chị có sẵn sàng đến cơ quan Công an để tích hợp các thông tin của mình vào bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước (chip điện tử) để đáp ứng cho các giao dịch không?

Câu 7: Theo anh/chị, căn cước điện tử mang lại những lợi ích gì cho bản thân và xã hội? Anh/chị mong muốn sử dụng Căn cước điện tử như thế nào?

Câu 8: Anh/chị trình bày mong muốn, ý tưởng lực lượng CAND phục vụ gì khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành?

Câu 9:  Anh/chị mong muốn ứng dụng VNeID cung cấp những tiện ích gì để phục vụ các hoạt động giao dịch điện tử hiệu quả, thuận tiện.

II. CÂU HỎI ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TẬP THỂ THAM GIA CUỘC THI

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước? Việc đổi tên Thẻ căn cước công dân thành Thẻ căn cước có ảnh hưởng gì đến hoạt động của cơ quan, tổ chức không?

Câu 2: Cơ quan, tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân như thế nào? Hoạt động tuyên truyền về luật căn cước ở cơ quan, tổ chức của anh chị đã đạt được những kết quả gì?

Câu 3: Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức mong muốn được cung cấp các phương thức khai thác dữ liệu như thế nào để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật?

Câu 4: Cơ quan, tổ chức đã ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử như thế nào? Khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan tổ chức có kế hoạch gì để phát triển những ứng dụng hiện hành?

Câu 5: Cơ quan, tổ chức mong muốn được sử dụng ứng dụng VNeID trong hoạt động chuyển đổi số của đơn vị mình?

Câu 6: Cơ quan, tổ chức có ý tưởng sáng tạo gì cho lực lượng Công an nhân dân để triển khai tốt các quy định của Luật Căn cước năm 2023?

 

 
anh tin bai

MÃ QRCODE TÀI LIỆU KÈM THEO

 

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập