Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
anh tin bai

Thực hiện Công văn số 2111/UBND-NCKSTTHC ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC; UBND thành phố ban hành Công văn số 3737/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2024 về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện Thủ tục hành chính.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID, bao gồm một số nội dung sau:

- Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VneID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

- Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập