Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 3023

(binhthuan.gov.vn) Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, trong thời gian qua UBND tỉnh đã tích cực lồng ghép các chính sách của Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong đó, phải kể đến chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; các dự án định canh, định cư tập trung; chính sách tín dụng ưu đãi;... Quá trình thực hiện chính sách đã phát huy được sự sáng tạo, ý chí, nguồn lực của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; do đó, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đáng kể; tại thời điểm đầu năm 2017, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có 3.584 hộ/14.371 khẩu, chiếm tỷ lệ 17,67% và hộ cận nghèo có 2.547 hộ/11.081 khẩu, chiếm tỷ lệ 12,56%; đến đầu năm 2021, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 1.180 hộ, chiếm 4,73% và hộ cận nghèo có 3.238 hộ, chiếm 13%. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2017 - 2021 giảm 12,94% (tương ứng giảm 3,24%/năm). Bên cạnh đó, trình độ dân trí cũng được nâng lên, tập quán và kỹ thuật thâm canh sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường; khối đại đoàn kết được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nguyễn Phương

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1