Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 2251

(binhthuan.gov.vn) UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Kế hoạch đặt ra mục tiêu: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số phải đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời đảm bảo đạt các mục tiêu theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phát triển kinh tế số với trọng tâm là doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Phát triển xã hội số nâng cao chất lượng sống của người dân đi đôi với tạo dựng các giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa thế giới, làm giàu đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và của người Bình Thuận nói riêng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số và triển xã hội số.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra nhiệm vụ phải phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số; phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực.

Đối với phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, kế hoạch yêu cầu: Hoàn thiện thể chế; Phát triển hạ tầng; Phát triển nền tảng số; Phát triển dữ liệu; Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực số; Phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số; Phát triển doanh nghiệp số; Phát triển thanh toán số.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực, kế hoạch nêu rõ: Tổ chức triển khai có hiệu quả các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số đã được xác định trong Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Kế hoạch triển khai chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực đã ban hành; Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong ngành, lĩnh vực; chuyển dịch từ hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống sang môi trường số; chuyển đổi số sâu rộng trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp công nghệ số đầu tư, phát triển các nền tảng số phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân theo từng ngành, lĩnh vực; Phát triển dữ liệu số của ngành, lĩnh vực; cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực tạo động lực, nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số./.

Hữu Tri

 

 

 

Cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5069
 • Trong tuần: 113 301
 • Tháng hiện tại: 438 783
 • Tổng lượt truy cập: 27787807