Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Tập tin tải về:
687 CV.signed.signed.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1