Tổng số: 126
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
509/KH-UBND 06/06/2023 Các văn bản về công tác củng cố, XD tổ chức CS Đảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
818 /QĐ-UBND 04/03/2022 Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022
Lượt xem: 374
Tải về 4
48/QĐ-SKHĐT 16/02/2022 Thông báo thu hồi dự án Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 509
Tải về 11
01/2021/QĐ-UBND 01/11/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 409
Tải về 4
1035/TB-UBND 07/10/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 209/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 270
Tải về 0
837/TB-UBND 14/09/2021 Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
Lượt xem: 271
Tải về 0
5095/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2021
Lượt xem: 272
Tải về 1
4156/QĐ-BYT 28/08/2021 Việc Ban hành Tài liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.
Lượt xem: 279
Tải về 1
23/2021QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 281
Tải về 0
745/UBND-CCHC 09/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 225
Tải về 0
12345678910...